Aby wyswietlić animację potrzebna jest wtyczka Adobe Flash Player i obsługa JavaScript

Technologia mycia przemysłowego EKO-PIL

Firma EKO-PIL produkuje maszyny myjące realizujące proces technologiczny wg jednej z dwóch koncepcji pracy urządzenia:
»   pracy cyklicznej - realizowanej
     w maszynach z serii KMN,
»   pracy ciągłej - realizowanej
     w maszynach z serii PMO.

Myjki komorowe EKO-PIL cechują się wysokim stopniem automatyzacji oraz elastycznością w obsłudze i najlepiej sprawują się pracują współpracując z jednym lub kilkoma gniazdami technologicznymi. Konstrukcja myjek serii KMN mogą realizować operacje mycia, płukania, konserwacji realizowane w natrysku lub zanurzeniu oraz operacje suszenia i chłodzenia z wykorzystaniem gorącego i zimnego powietrza albo próżni.

Myjki tunelowe EKO-PIL cechuje pełen stopień automatyzacji umożliwiający im współpracę z bezobsługowymi liniami technologicznymi. Myjki z serii PMO poddają detale przesuwające się po automatycznym transporterze operacjom mycie, płukania i konserwacji zależnie od wymogów detalu, a następnie odmuchowi i jeżeli jest to jeszcze konieczne - suszeniu gorącym powietrzem i chłodzeniu.

Najbardziej optymalne dla Klienta rozwiązanie jest wybierane razem z inżynierami EKO-PIL na drodze konsultacji technicznych.

 

EKO-PIL - myjki produkowane pod detal

Projektowanie maszyny zaczyna się od sporządzenia koncepcyjnego projektu w środowisku AutoCAD, następnie projekt jest przenoszony do trójwymiarowego środowiska Autodesk Inventor, gdzie dopracowywane są szczegóły maszyny, a cały projekt jest poddawany analizie przestrzennej. Gotowy projekt jest sprawnie przenoszony do rzeczywistości przez wykwalifikowaną załogę produkcyjną, mającą do dyspozycji zorientowany na elastyczność park maszynowy.

Przed wysłaniem maszyny do Zakładu Klienta jest przeprowadzany odbiór urządzenia, po którym ewentualnie można nanieść na maszynie drobne poprawki. Gotowa maszyna jest wysyłana do Zakładu Inwestora na finalny odbiór techniczny, po którym jest przeprowadzane szkolenie personelu Inwestora w zakresie obsługi, konserwacji urządzenia. Standardowo wszystkie nasze urządzenia są objęte rocznym okresem gwarancji, a po jej wygaśnięciu dalej służymy naszym wyspecjalizowanym serwisem.

 

EKO-PIL - mycie EKOnomiczne

Nasze doświadczenie w dziedzinie specjalistycznego mycia przemysłowego zaowocowało szeregiem autorskich, innowacyjnych rozwiązań nierzadko objętych ochroną patentową:

Odolejanie grawitacyjne OGP
Zastosowanie w urządzeniach myjących odolejaczy OGP, daleko bardziej skutecznych niż powszechnie znane skimmery, pozwala otrzymać najwyższą jakość mycia, a także nawet kilkukrotnie wydłużyć żywotność kąpieli myjących. Ponadto odolejacze cechuje bezobsługowość i nieuciążliwa konserwacja przy znikomych kosztach eksploatacyjnych.
Filtracja dokładna EKO-PIL
Autorski system bardzo dokładnej, sięgającej nawet 10 μm filtracji cieczy technologicznych, wolnej od części zużywających się, a co za tym idzie redukującej koszty związane z eksploatacją do okresowego czyszczenia i konserwacji.
Zamknięty obieg cieczy technologicznych
Dzięki zastosowaniu odolejaczy OGP oraz filtracji dokładnej w maszynach myjących, mimo że obieg cieczy technologicznej zamknięty jakość mycia nie ulega pogorszeniu, a koszty związane z eksploatacją maszyny są zredukowane.
Kondensator oparów
Myjki EKO-PIL są wyposażane w wyrafinowany system cyrkulacji oparów wewnątrz układu myjki, dzięki któremu w komorze roboczej po zakończeniu cyklu mycia znajduje się powietrze o niskim nasyceniu parą wodną.
Odzysk ciepła
Dzięki ograniczeniu do minimum emisji energii na zewnątrz maszyny i akumulowaniu jej w zbiornikach cieczy technologicznej myjki EKO-PIL wyróżniają się minimalnym zużyciem energii.

 

EKO-PIL - Najwyższa jakość w Państwa zasięgu

skuteczność mycia, konserwacji i suszenia detali w myjkach EKO-PIL została potwierdzona przez laboratoria kontroli jakości wielu renomowanych firm,
nasze urządzenia są projektowane w sposób zapewniający użytkownikowi maksymalną niezawodność i bezawaryjność, często w systemie ciągłej pracy 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu,
małogabarytowe urządzenia EKO-PIL często zastępują nawet kilkukrotnie większe poprzednie rozwiązania przy zachowaniu lub podwyższeniu wydajności pracy,
mając na uwadze energooszczędność, dokładamy wszelkich starań, by jak najmniejsza ilość energii opuszczała system myjki,
kompaktowa i lekka konstrukcja myjek EKO-PIL gwarantuje wysoką estetykę i dużą elastyczność działania.