Produkty | Myjki tunelowe | PMO 300T

PMO 300T jest bardzo wydajnym, kompaktowym urządzeniem myjącym o szerokich możliwościach adaptacyjnych do współpracy ze zautomatyzowanymi liniami produkcyjnymi. Detale załadowane do stacji załadowczej myjki poruszają się po jednym, dwóch lub nawet czterech prostoliniowych torach przez tunel, w którym zostają poddane operacjom mycia, płukania, odmuchu, suszenia oraz chłodzenia zależnie od wymogów technologicznych. Wymiary tunelu są dopasowywane do wymagań wydajnościowych stawianych przez Inwestora mającego do wyboru szereg opcji zwiększających energooszczędność i jakość przeprowadzanego procesu. Ten niezawodny automat myjący sprawdza się w warunkach produkcyjnych całej Europy: od Hiszpanii przez Niemcy i Polskę aż po Słowację.