Produkty | Odolejacze | OGP 3

Adaptacja odolejaczy do pracy na dużych i często otwartych zbiornikach wodnych zaowocowała stworzeniem wyższej wersji odolejacza: OGP 3. Jego większe gabaryty oraz adaptacja do trudniejszych warunków pracy umożliwiają mu osiągnięcie jeszcze większej wydajności niż mniejsze urządzenia z serii. OGP 3 jest standardowo napędzany pneumatycznie, co umożliwia mu pracę w strefach zagrożonych wybuchem, oferując największą wydajność odolejania w najbardziej wymagającym użytkownikom. Praca urządzenia kontrolowana przez sterownik programowalny PLC, zapewniając użytkownikowi pełną bezobsługowość ograniczoną tylko regularnym czyszczeniem.